Reviews

Vladimir Kotsjenov dr.philos og professor ved Det eurasiske internasjonale universitet i Kasakhstan

Det er per i dag ikke mulig å forestille seg russisk presse i utlandet uten det fine bidraget som er tidsskriftet ”Landsmann”: ””Landsmann” kan man allerede med full rett kalle for et ensyklopedi for det kulturelle liv på det eurasiske kontinentet. Mange av de materialene som blir publisert i dette fine tidsskriftet var nesten en åpenbaring selv for dem som regner seg for å være eksperter innen internasjonal kulturvitenskap” ”Tatjana Dahle er en journalist med et godt og solid rykte i det internasjonale russiskspråklige miljøet. Hun er en aktiv deltaker på alle WARP-kongressene. Tatjana Dahle og hennes team demonstrerer gang på gang den viktige rollen som kulturen spiller i livet til mennesker og folket, kulturens konsoliderende potensial”.

Bjørn Bratbak historiker og forfatter, artikkelforfatter i det norske tidsskriftet ”Historia”

”Landsmann” oppfyller en viktig og nyttig funksjon, nemlig å grunnlegge og forsterke russisk-norske gjensidige samarbeid, måtte det være forretningssamarbeid eller turisme og kulturelt samarbeid”..

S. V. Andreev Den Russiske Føderasjonens Ambassadør i Norge

”Det som tiltrekker særegen oppmerksomhet ved ”Landsmann” er bladets ren og rik språkbruk. Tidsskriftets redaksjon gjør en meget nyttig jobb innen bevarelsen av den russiske kulturen og det russiske språk, og spredning av troverdig informasjon om Norge og Russland. Det som også er viktig er ”Landsmanns” opplysningsrolle: å fortelle til våre landsmenn om hendelser som finner sted i Norge, men også om det russiske kulturlivet, om det russisk-norske samarbeidet og historien til disse to nasjoner”

S. M. Prostjakov Tre generasjoner av Prostjakov-familien. Jaroslavl', Russland

”Takk for ”Landsmann”! Vi mener at dette tidsskriftet utfører utmerket arbeidet som forkynderen av russisk kultur i utlandet. Vår familie har funnet i ”Landsmann” en ny venn og sjelefrende. Man vil sannelig ikke slippe tidsskriftet ut av hendene fordi all materiale som publiseres der er interessant, spennende og ”midt i blinken”, samtidig som den polygrafiske delen er upåklagelig. Mest tiltrekkende er den tiltroende tonen som De tar i bruk ved henvendelser til leserne. Vi takker Dem for en heroisk innsats i å bringe det norske og det russiske folket nærmere hverandre”.

Ju.I. Kaplun direktøren for Landsmannes Hus i Moskva, Senteret for humanitær og forretningssamarbeid med landsmenn i utlandet

”Landsmann” er det eneste russiskspråklige mediet i Norge og er også et medlem i WARP. Personen som tok initiativet og grunnla tidsskriftet er Tatjana Dahle; hun er også tidsskriftets uerstattelig redaktør. Takket være hennes inspirerende innsats og arbeid har tidsskriftet vekket interesse hos leserne og erobret både det russiske og det norske publikum, da deler av materialet publiseres også på norsk. Russiske og norske lesere kan lese i ”Landsmann” om de viktigste datoene i livet til de mest kjente historiske skikkelser som markeres i begge land. Samtidig skriver og publiserer tidsskriftets redaksjon eget material, med landets beste forlag som forbilde, med ett stort formål – å skrive med kjærlighet om Fedrelandet. Med leserne snakker man med et litterært, og dermed et korrekt, språk. Tidsskriftets formål er å opplyse og oppdra kulturelt sine tospråklige lesere”.

E.V. Kolupaeva press Secretary MSRS

"Tidsskriftet ”Landsmann” forteller med en underholdende tone om livet til russiske borgere i Norge. For mange russisk-norske er dette tidsskriftet den eneste muligheten til å holde det spirituelle båndet med deres historiske fedreland ved like, og eneste mulighet til å drikke fra den evige livskilden som er det russiske språk. Det er ingen hemmelighet at den utenlandske pressen gi ofte et ikke-objektivt syn på hva som skjer i Russland. I forbindelse med dette er det spesielt viktig at tidsskriftet ”Landsmann” utgis også på norsk språk fordi dette medfører at alle som interesserer seg for Russland kan få en fullstendig oversikt over det som skjer i det landet – både kulturelle og historiske begivenheter og landets rike kulturarv. Det man trenger er nettopp å bryte med de gamle stereotypene om Russland, og dette trenger man for å kunne opprette nye konsktruktive forhold mellom landene – Norge og Russland – og ”Landsmanns” redaksjon med Tatjana Dahle i spisset spiller nettopp denne meget viktige rollen. Man vil spesielt markere Tatjana Dahle sin innsats ikke bare i redaksjonen til ”Landsmann”, et tidsskrift som hun og kollegene har bygget opp til tross for utfordringer som er vanlige for russiske medier i utlandet, men også for hennes innsats i arbeidet til Det russiske internasjonale rådet for russiske landsmenn (MSRS). ... Vi vil gjerne ønske Tatjana Dahle og hennes kolleger videre suksess i deres arbeid. Vi ønsker henne også lykke til i arbeidet med organisasjoner, ønsker henne og redaksjonen flere venner, lesere, medhjelpere og likesinnede. Det russiske internasjonale rådet for russiske landsmenn vil også i fremtiden samarbeide med det initiativrike, åpensinnede og kulturelt aktive kollektivet i tidsskriftet ”Landsmann”. Sammen vil vi arbeide for å promotere den russiske kulturen utenlands”.